Bio

GEORGE DE DECKER

Componist - klankkunstenaar

Studeerde piano en compositie aan de Koninklijke Conservatoria van Antwerpen en Brussel, orkestdirectie aan het Lemmensinstuut Leuven en electronische muziek aan het Instituut voor Psychoacoustica en Elektronische muziek (IPEM) in Gent In 2013 won hij de compositiewedstrijd "Music for Carparks" georganiseerd door Concertgebouw Brugge en Interparking. De composities van George De Decker omvatten zowel solistisch werk (meestal met klankband) als werken voor groot symfonisch orkest en klankinstallaties. Tevens componeert hij voor film, kunstdocumentaires, televisie, fictie, theater, dans. Hij heeft een eigen ensemble "SP!TSBERGEN." met 5 jonge gedreven muzikanten.

Beeldend kunstenaar

Sinds heel jeugdige leeftijd bezoekt George De Decker vele musea en tentoonstellingen. Deze kunstenaars zijn z'n "echte" leermeesters. Studeerde kunstgeschiedenis aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Als componist schreef hij muziek voor kunstdocumentaires van o.a. Jef Cornelis en Stefaan Decostere. George De Decker studeerde schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Anderlecht bij Guy Leclerq.

Klank en beeld beïnvloeden elkaar steeds in het oeuvre van George De Decker. Hij schildert monumentale doeken in een abstracte beeldtaal met een sober coloriet. De composities worden opgebouwd uit karakteristieke brede toetsen: een robuust en krachtig handschrift. Hij creëert reeksen composities, ritmische abstracties op doek, die landschappelijke impressies vormen of pure abstracties. Het zijn werken met een sterke zeggingskracht.

George De Decker maakt ook video en klank installaties, waarin hij tegelijk als beeldend- en klankkunstenaar zijn verhaal kan vertellen. o.m: Lorca 1937, Ørnen 1897, Die Bezwingung des Chaos...

Composer - sound artist

Studied piano and composition at the Royal Conservatories of Antwerp and Brussels, orchestra conducting at the Lemmens Institute Leuven and electronic music at the Institute for Psycho-acoustics and Electronic Music (IPEM) in Gent. In 2013, he won the composition contest "Music for Carparks", organised by the Concert Hall Brugge and Interparking. George De Decker's compositions include solo works (mostly with soundtrack), as well as works for large symphony orchestras and sound installations. He also composes for film, art documentaries, television, fiction, theatre, and dance. He has his own ensemble, "SP!TSBERGEN." with 5 young, passionate musicians.

Visual artist

Already from a very young age, George De Decker visited many museums and exhibits. The artists in question were his "real" mentors. He studies art history at the Royal Conservatory in Antwerp. As a composer, he created music for art documentaries by, a. o. Jef Cornelis and Stefaan Decostere. George De Decker studied painting under Guy Leclerq at the Academy of Fine Arts in Anderlecht.

Sound and visuals always impact each other in George De Decker's oeuvre. He paints monumental canvases in an abstract pictorial language, with a restrained colorite. The compositions consist of characteristic, broad keys: a robust and powerful signature. He creates sequences of compositions, rhythmic abstractions on canvas that constitute scenic impressions or pure abstractions. These are works of immense expressiveness.

George De Decker also conceives video and audio projects, through which he can simultaneously make his statement as a visual and as a sound artist, such as: Lorca 1937, Ørnen 1897, Die Bezwingung des Chaos...